Polityka jakości

Firma ATTACK posiada wdrożony system zarządzania jakością ISM (Zintegrowany system Zarządzania). Jesteśmy znaczącym producentem kotłów gazowych wiszących i stojących, kotłów na paliwo stałe, kotłów kondensacyjnych, zbiorników akumulacyjnych i zasobników buforowych CWU. Nasze produkty dostarczamy naszym klientom nie tylko na Słowacji, ale także w Europie i innych krajach na całym świecie. Chcemy również nadal oferować naszym klientom produkty o wysokiej wartości użytkowej.

Zarząd firmy jest świadomy rosnących wymagań klientów dotyczących dostarczania produktów w wymaganej jakości, uzgodnionym terminie, ilości i po konkurencyjnych cenach. Aby spełnić te wymagania, posiadamy wdrożony system zarządzania jakością i zarząd firmy deklaruje tę politykę jakości, która jest realizowana poprzez zasady w następujących obszarach:

Klienci

 • budować długoterminowe i wzajemnie korzystne relacje z klientami
 • dostarczać zamówione ilości w uzgodnionym terminie i w wymaganej jakości

Dostawcy

 • budować długoterminowe i wzajemnie korzystne partnerstwa z dostawcami
 • przeprowadzać przejrzyste procedury wyborowe w przetargach

Pracownicy

 • wspierać rozwój kompetencji pracowników w celu osiągnięcia wysokiego poziomu jakości pracy
 • chronić zdrowie pracowników i zapobiegać wypadkom dzięki skutecznej profilaktyce

Technologia i infrastruktura

 • aktywnie wspierać wprowadzanie nowych technologii, które przyniosą korzyści klientom i naszej spółce
 • optymalizować przepływy logistyczne materiałów i produktów w spółce

Otaczające środowisko

 • aktywnie współpracować z organami państwowymi, organizacjami i samorządami, które działają w zasięgu firmy
 • uczestniczyć w sponsorowaniu działalności pożytku publicznego w zasięgu działania
 • zmniejszyć ryzyko uszkodzenia otaczającego środowiska

Zarząd firmy zobowiązuje się do:

 • przestrzegania powyższych zasad
 • przestrzegania wymogów ustawnych i prawnych
 • ciągłego udoskonalania systemu zarządzania jakością

Polityka ochrony środowiska

Firma ATTACK, s.r.o. nie jest, ze względu na swój charakter i prowadzoną działalność, znaczącym zanieczyszczającym środowisko. Jednak w pewnych okolicznościach może mieć wpływ na jakość środowiska. Są to w szczególności gospodarka odpadami, gospodarka substancjami szkodliwymi dla wody, gospodarka energetyczna i innymi zasobami. Z tego powodu kierujemy się wymaganiami normy STN EN ISO 14001:2016, aby zapewnić system zarządzania ochroną środowiska. Szanujemy prawo do zdrowego środowiska. W ramach spółki i naszej codziennej działalności musimy szanować i korzystać z tego prawa.

Certyfikaty

Produkty firmy ATTACK, s.r.o. osiągnąć wartość najlepszych europejskich produktów. Posiadamy certyfikat jakości ISO 9001 na produkcję kotłów, a wszystkie nasze produkty posiadają aprobaty i badania certyfikatami CE i GOST.

Aktualny certyfikat jakości ISO 9001
(Certyfikat) można pobrać w formacie PDF (835KB)