PRZY PRODUKCJI KOTŁÓW DBAMY O OCHRONĘ ŚRODOWISKA

Ochrana Zivotneho Prostredia

Czy traktujesz środowisko poważnie? Nasze kotły mają doskonałe oceny konsumenckie i emisyjne.

W całym łańcuchu produkcyjnym – od przetwarzania surowców, poprzez transport i produkcję, aż po utylizację pozostałości po produkcyjnych obowiązuje zasada: zminimalizować obciążenie środowiska naturalnego.

Główny cel i filozofia firmy ATTACK, s.r.o. to tworzenie  produktów o najwyższej jakości, funkcjonalności i wzornictwie oraz przystępnej ceny, z poszanowaniem środowiska.

W szczególności kotły kondensacyjne ATTACK, które pracują w dużym zakresie mocy i optymalnym składzie mieszanki spalania, wytwarzają minimalne zanieczyszczenie  spalin. Dzięki temu kotły kondensacyjne ATTACK są dużo bardziej pro ekologiczne niż kotły o klasycznej konstrukcji. Dzięki naszym kotłom aktywnie przyczynimy się do ochrony środowiska i lepszej przyszłości naszych dzieci.

Ekologicke Kotly

Podobnie kotły zgazowujące drewno ATTACK, w których w pierwszej kolejności uwalniają się gazy drzewne podczas spalania pierwotnego, a które następnie są wtórnie spalane, znacznie zwiększają swoją wydajność i oszczędzają zasoby naturalne i środowisko dzięki temu systemowi spalania. W porównaniu z konwencjonalnym spalaniem zapewniają prawie połowę oszczędności paliwa przy niższej emisji szkodliwych spalin i popiołu.