Budova Attack V2 V3 Web 700px

O FIRMIE – PREZENTACJA ATTACK, S.R.O.

  • Największy słowacki producent techniki grzewczej
  • Najbogatszy asortyment produktów do ogrzewania o dużej sprawności na gaz ziemny, LPG – propan, paliwo stałe i pellet
  • Działania eksportowe spółki osiągają 75% sprzedaży do ponad 39 krajów całego świata, w Europie, Azji i Ameryce
  • Firma ATTACK, s.r.o. posiada Certyfikat jakości ISO 9001 do produkcji kotłów

„Podstawowym celem i filozofią Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ATTACK, s r.o. jest wytwarzanie produktów na wysokim poziomie, o najwyższej jakości, funkcjonalnych i nowoczesnych, które osiągają najwyższą sprawność spalania, mają przyjazną cenę i biorą pod uwagę ochronę środowiska naturalnego.“

Export

ATTACK, s.r.o. – producent europejski, eksportujący na cały świat

Spółka Attack s.r.o. jest największym słowackim producentem techniki grzewczej. Produkcję rozpoczęła w 1995 roku. Początkowo to były kotły stacjonarne, później poszerzała swoją produkcję, osiągając dzisiejszy poziom, gdy produkujemy bogaty asortyment ściennych kotłów kondensacyjnych, ściennych kotłów atmosferycznych, kotłów stacjonarnych, kotłów zgazowujących, kotłów na pellet, kotłów na paliwo stałe i zasobników na ciepłą wodę użytkową.

Spółka rozpościera się na powierzchni około 5000 m2, z czego 1000 m2 jest pod dachem.

Regularnie uczestniczymy w wystawach techniki grzewczej, w domu i za granicą, na których firma uzyskała cały szereg wyróżnień i nagród, począwszy nagrodami honorowymi i skończywszy na złotych medalach.

Ocenenia2

Wszystkie kotły mają zabudowane komponenty od światowej sławy producentów, produkowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Produkcja jest pod kontrolą systemów kamerowych i komputerowych, jest badana przez najbardziej progresywne urządzenia z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod.

Paliwem stosowanym w naszych kotłach jest najczęściej gaz ziemny albo LPG – propan. Użytkownikom biomasy polecamy kotły żeliwne na paliwo stałe (drewno, węgiel, koks), bądź stalowe, kotły zgazowujące drewno (na bazie pirolizy), kotły na pellet, które pracują z dużą sprawnością i oszczędzają środowisko naturalne.

Spółka ATTACK, s.r.o. produkuje wszystkie wyroby we własnych halach produkcyjnych, posiada własny dział rozwoju, dział konstrukcji, sprzedaży i eksportu na rynki zagraniczne. Rozmiar firmy, wykonywanie wszystkich działań przez kwalifikowany menedżment i jedynego właściciela, to wszystko ma wpływ na to, że jesteśmy firmą prężną, ale jednocześnie przystosowawczą.

Działalność eksportowa ATTACK, s.r.o.

Spółka ATTACK, sp.z o.o. eksportuje produkty własne prawie do wszystkich krajów UE, na Ukrainę, do Rosji i do innych krajów azjatyckich na wschód od Rosji. Szeroka oferta asortymentu produktów przynosi zadowolenie dla większości klientów w różnych państwach, gdzie jest preferowane różnego rodzaju paliwo.

Bardzo pomyślnie jest rozbudowana produkcja kotłów stalowych na biomasę, gdzie firma stosuje najnowocześniejsze technologie.

W produkcji kotłów na biomasę mamy wszystkie predyspozycje do tego, by stać się liderem na rynku europejskim.
Indywidualne podejście do każdego klienta, negocjacje wychodzące naprzeciwko interesom klienta i niezawodność szybko przerastają do wzajemnego zaufania, efektem czego jest ciągły wzrost liczby klientów w innych krajach.

Areał produkcyjny spółki ATTACK, s.r.o. znajduje się w północnej części Słowacji, około 20 km od miasta Żylina.

Exportne SK Attack

System zarządzania jakością

Spółka ATTACK, s.r.o. kładzie wysoki nacisk na jakość własnych produktów. Posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 od 2003 roku. Niniejszy certyfikat jakości jest dyrektywą międzynarodową i certyfikuje działalność w zakresie badań, rozwoju, produkcji, dizajnu i eksploatacji urządzeń gazowych. Przydzielony certyfikat był wcześniej uzgodniony z prestiżową londyńską firmą audytorską Llovd’s Register Quality Assurance. Poziom wymagań, jakie są stawiane przed spółkę, udowadnia również konieczność obrony certyfikatu przed Komisją Nadzoru Audytowego co 6 miesięcy.

Niniejszy system zarządzania jakością świadczy o progresywności i pozytywnym podejściu firmy ATTACK, s.r.o. do klienta, któremu udowadnia w ten sposób własną jakość typowo słowackiej spółki tradycyjnej. System menedżmentu jednocześnie podkreśla strategię firmy, która prowadzi do przestrzegania warunków certyfikacyjnych, do dalszego rozwoju i poprawy jakości.

Prace badawcze i rozwój

Spółka ATTACK, s.r.o. posiada własne centrum badań i rozwoju, w którym pracownicy działu technicznego firmy corocznie ulepszają i przygotowują nowe urządzenia techniki grzewczej. W rozwoju jest kładziony nacisk na prostą obsługę urządzeń, nowoczesny dizajn, wykonanie zgodnie z wymogami ochrony środowiska naturalnego, jak najmniejsze wymiary i oczywiście na przyjazną cenę.

Priorytetem Spółki jest rozwój produktów dobrze przemyślanych i innowacyjnych na wysokim poziomie, które zwyciężą w walce konkurencyjnej na rynkach europejskich i światowych. Wszystkie produkty ATTACK są projektowane i konstruowane zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacją, przepisami prawnymi i innymi. Dobór odpowiednich komponentów podlega surowej dyscyplinie zatwierdzania kryteriów, w kotłach ATTACK mogą być zastosowane wyłącznie niezawodne komponenty i materiały od renomowanych dostawców, które są sprawdzone podczas wieloletniej eksploatacji.

Certyfikaty

Wszystkie produkty spółki ATTACK, s.r.o. spełniły wymagane warunki i zostały wypróbowane oraz zatwierdzone przez krajowe i międzynarodowe instytucje do badań technicznych w celu udzielenia certyfikatów Unii Europejskiej CE i GOST.

Certifikaty