Dodatkowy odciąg spalin PV150

Odpowiedni ciąg kominowy jest bardzo ważny dla efektywnego i prawidłowego spalania, tak aby spaliny były prawidłowo odprowadzane. Z tego powodu komin powinien być odpowiednio zwymiarowany. Dzięki dodatkowemu odciągowi spalin nie musisz się martwić o nieprawidłową pracę kotła z powodu niewystarczającego ciągu kominowego. Jeżeli zastosujesz odciąg spalin ATTACK PV150 ciąg spalin będzie wydajniejszy, a tym samym zrekompensuje brak ciągu.

Lista sprzedawców