Zbiornik akumulacyjny stratyfikacyjny ATTACK S i SS

Zbiorniki akumulacyjne stratyfikacyjne ATTACK S i SS stosują układanie wody po warstwach w zależności od temperatury. Zbiornik akumulacyjny posiada wewnątrz zainstalowany dysk z rurą stratyfikacyjną, dzięki czemu powstają rożne warstwy temperaturowe przy wlotach i wylotach. Zaletą warstwienia jest zwiększenie wydajności, a w konsekwencji oszczędniejsza eksploatacja.

Lista sprzedawców