ATTACK DPX

Kotły zgazujące drewno ATACK DPX zostały stworzone do ekonomicznego oraz ekologicznego ogrzewania domów jednorodzinnych, chatek, małych fabryk, zakładów oraz podobnych obiektów. Odpowiednim paliwem dla kotłów ATTACK DPX jest suche drewno. Przy pełnym załadunku kotła istnieje możliwość palenia w systemie ciągłym uzupełniając paliwo co 8 do 12 godzin.